La Plana

Residències 2016-17

La Vilella té com un dels seus pilars fonamentals la creació. És per aquest motiu que obre les seves portes a companyies que vulguin fer-hi les seves residències creatives.

Oferim

Espai de creació agradable i pensat per a la màxima comoditat del procés.
Horaris de matí o tarda, de dilluns a dissabte, adaptables a les necessitats de la companyia, sempre tenint en compte les activitats ja existents a l’espai i les hores d’obertura de La Vilella.

Serveis inclosos

Neteja.
Equip de so i llum.
Magatzem per al material d’assaig (segons la capacitat).
Wifi.
Taula per a treball de producció, durant les hores d’obertura de La Vilella.
Presentació a La Vilella del treball realitzat un cop acabat el període de creació, dins de la programació de “els dilluns a La Vilella”.
En cas que el projecte encaixi en la línia de programació regular de l’espai, s’oferirà la possibilitat d’entrar-hi.
Carnet de soci col·laborador de La Vilella per als membres dels projectes escollits.

Demanem

Durant el procés de creació, la companyia oferirà l’oportunitat als membres del iam Studio i als mecenes de La Vilella de veure un assaig, per tal que aquests puguin descobrir diferents formes de treball.
Aquesta/es sessions no hauran de ser sessions especials, ni treballs dirigits a públic, simplement assajos regulars oberts a un nombre limitat de públic.
Aparició en la comunicació de l’espectacle com a lloc de residència, amb nom i logo de La Vilella.

Període i quota

Període de residències: d’octubre a juny.
Durada màxima de la residència: 6 setmanes, fins a 150 hores d’assaig.
Cost de la residència: 220 €

Documentació

Totes les sol·licituds han d’incloure un dossier en format pdf amb la següent informació:

1. Memòria del projecte.
2. CV de tots els membres del projecte.
3. Període i horaris d’assaig.
4. Espai necessari al magatzem per al material d’assaig.
5. Necessitat o no de taula per a producció.

A banda d’aquesta informació, es pot incloure tota la informació que es cregui pertinent per a la correcta avaluació del projecte (text, esboços, dibuixos, …) Tota la documentació s’ha d’enviar a residencies@lavilella.com. Els projectes seran considerats dins el trimestre que correspongui al període d’assajos indicat al dossier.

Període de selecció de propostes obert.
Més informació a residencies@lavilella.com.