Sessions informatives PROJECTE FRACTAL

cia Sargantana organitza unes sessions informatives per parlar del Projecte Fractal, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes sessions informatives tindran lloc a La Vilella Teatre els següents dies:

  • 18 d’abril de 2018 a les 12h
  • 18 d’abril de 2018 a les 18h

En aquestes sessions informatives es farà un repàs de l’origen del projecte, especialment sobre què va portar a cia Sargantana a unir les necessitats laborals del barri de Poble Sec i les necessitats tècniques del sector artístic barceloní.

També es parlarà dels dos cursos que s’ofereixen (nivell inicial i avançat), en què es basa la recerca actual de la companyia i quins són els objectius a aconseguir a nivell social (afavorir que existeixi un primer contracte laboral) amb el desig que pugui tenir continuitat amb altres projectes. Per últim, es farà un repàs de quin ha estat el progrés tecnològic dels últims anys i de les darreres troballes de software, amb una demostració del programari que es farà servir durant les formacions.

Podeu inscriure’us a les sessions informatives enviant un mail a produccio@ciasargantana.cat.