“La cuina” és l’espai de recerca de la companyia de teatre cia. Sargantana, on la companyia ha centrat el treball en dos camps principals: la preparació de l’actor-creador i el diàleg amb el públic.

La preparació de l’actor-creador es basa en la vida escènica a través de l’impuls-acció, en aportar i desenvolupar entrenament i eines que impulsin i sostinguin a l’actor i la seva creativitat. Des de l’origen, l’any 2009, el grup ha anat elaborant exercicis, eines i documents teòrics en constant evolució.

“La cuina” ha estat un espai on poder anar més enllà en el propi discurs, on investigar aquells aspectes que ens permeten un millor apropament al públic a través del treball conjunt.

El maig de 2018 el grup regular va aturar la seva activitat i la companyia segueix la recerca regular de forma interna. Actualment la recerca en aquest sentit parteix de l’ús de les idees de la física quàntica (quantum, multivers, observador, energia-matèria) aplicades a la relació amb l’espectador, i introdueix l’experimentació en l’ús de noves tecnologies com a vehicle i en l’ús de música tradicional en noves dramatúrgies.

A banda de seguir el treball intern, es potencia la recerca amb creadors d’arreu a través de laboratori transfronterer (trans-borders). Aquest laboratori amplia el treball iniciat a la Cuina i ho fa amb el desig de ser un espai de trobada itinerant.
Aquestes sessions de treball ens permeten progressar en la recerca a través de profundes qüestions antropològiques, sociològiques i politiques que mouen la nostra existència present.

Trans-: «across», «beyond», «through»

Volem seguir la recerca en aquell llenguatge que ens permeti connectar amb el públic actual, connectat amb el seu passat i projectant-lo al futur. Idees de la física quàntica com quantum, multivers, observador, matèria-energia; la PNL i la introducció de noves tecnologies o l’ús de música tradiciona són algunes de les bases que guien el camí.

Aquestes sessions volen anar més enllà en el camí iniciat a La Cuina, no només en el viure a través de l’acció, en aconseguir alliberar el creador per aconseguir trascendir, sinó també en la dramatúrgia de l’acció, desafiant la relació amb el públic a través dels nostres cossos, el temps i l’espai.

L’origen

Des del treball professional de la companyia va sorgir la necessitat de treballar per desenvolupar un llenguatge comú que ens permetés donar vida als muntatges trencant les barreres amb les que ens trobàvem a l’hora d’afrontar nous textos.

D’aquí­ sorgeix “La cuina”, amb un clar fons pràctic i de servei als projectes professionals.

Des de l’any 2009 fins el 2018 hem anat evolucionant i treballant amb un sistema cada vegada més sòlid i més capaç d’aportar solucions pràctiques als actors.

Actualment la companyia segueix desenvolupant noves eines, algunes que no hem deixat de fer créixer des dels inicis, i d’altres que hem anat creant a mesura que trobàvem noves dificultats. Des de l’inici, hem anat proposant preguntes i espais de recerca als actors participants i cadascun d’ells, a través de la seva experiència i sensibilitat, ha ajudat a crear i transformar la forma de treball del grup.

 

La temporada 2015-16, es realitza una col·laboració amb el grup GRECS (Grup d’Estudis de Cultura i Societat) de la UOC, amb l’objectiu d’anar més enllà en la branca del diàleg amb el públic, obrint el grup a nous temes de treball, a una major profunditat cientí­fica en la documentació dels temes i en l’anàlisi de la relació públic-creador.

Sessions obertes

El grup ofereix sessions regulars i intensius trimestrals de forma constant. Habitualment les sessions es realitzen al seu espai de treball iam studio.

A banda d’aquestes sessions, el grup també ofereix sessions de treball en altres països.

Podeu trobar més informació al web de la companyia.