El pilar fonamental del treball a La Vilella és la recerca.
cia. Sargantana inicia seriosament el seu treball de recerca l’any 2009, on fixa les bases que han guiat el seu treball fins avui.
Des dels inicis, s’han seguit diferents camins en la recerca, tots dins el marc d’un decàleg que ha anat evolucionant juntament amb les descobertes i els objectius a perseguir.
La cuina ha estat l’espai que ha fet possible aquesta recerca, un espai de llibertat dins d’unes idees establertes per a ser posades a prova, un espai que ara cia. Sargantana adopta plenament com el seu dia a dia.

Decàleg
  1. Un actor ha de tenir compromís.
  2. Necessita coratge i honestedat durant tots els estadis del seu treball.
  3. Ha de treballar la imaginació, estimulant-la i entrenant-la a diari.
  4. El coneixement obre les portes a la imaginació i en fixa els límits i les regles de joc d’acord a cada procés de treball.
  5. Necessita un cos i un esperit preparats i oberts a les possibilitats de la imaginació. Un cos i un esperit que no es converteixin en obstacle sinó en vehicle.
  6. El treball de l’actor es situa en el seu moment vital concret, i ha de servir-li per avançar en l’autoconeixement i pel coneixement del que l’envolta. En escena, aquest coneixement li ha de permetre transcendir, convertint-se en canal físic del públic amb ell mateix a través del fet teatral.
  7. L’objectiu final d’un actor és ser un canal físic, encarnar allò que cada creació requereixi. Si es tracta d’un treball realista, per exemple, caldrà crear una mostra de comportament humà donant-li vida física, psicològica, emocional i verbal.
  8. El coneixement profund prové de les entranyes. La vida no es pot transmetre a través de cap altra forma.
  9. Els impulsos, els instints i la gestió d’aquests conformen la vida. Un actor no pot fer més que viure a través de l’acció.
  10. El món canvia, i el teatre amb o davant d’ell. El públic canvia. Hi ha imatges universals, però hi ha percepcions i valors fortament lligats a les cultures. Només a través d’aquestes imatges i percepcions culturals podem arribar als valors universals.