La Vilella té com un dels seus pilars fonamentals la creació. És per aquest motiu que obre les seves portes a companyies que vulguin fer-hi les seves residències creatives.

Espai de creació agradable i pensat per a la màxima comoditat del procés.

Horaris flexibles, de matí o tarda i de dilluns a dissabte, adaptables a les necessitats de la companyia, sempre tenint en compte les activitats ja existents a l’espai.

  • Neteja.
  • Equip de so i llum.
  • Magatzem per al material d’assaig (segons la capacitat).
  • Wifi.
  • Taula per a treball de producció a la zona de Coworking.

Presentació a La Vilella del treball realitzat un cop acabat el període de creació dins de la programació de “Els dilluns a La Vilella”.

En cas que el projecte encaixi en la línia de programació regular de l’espai, s’oferirà la possibilitat d’entrar-hi.

Carnet de soci col·laborador de La Vilella per als membres dels projectes escollits.

Durant el procés de creació, la companyia oferirà l’oportunitat als membres del iam Studio i als mecenes de La Vilella de veure un assaig, per tal que aquests puguin descobrir diferents formes de treball.

Aquesta sessió no haurà de ser cap sessió especial, ni un treball dirigit a públic, simplement un assaig regular obert a un nombre limitat de públic.

Tots els projectes seleccionats hauran de fer constar en la comunicació de l’espectacle La Vilella com a lloc de residència, amb nom i logotip.

 

Període i quota

Període de residències: de setembre a juliol.
Durada màxima de la residència: 6 setmanes, fins a 150 hores d’assaig. Període adaptable a les necessitats de cada projecte i la disponibilitat de l’espai.
Cost de la residència: 3€/hora amb un mínim de 250€.

Documentació

Totes les sol·licituds han d’incloure un dossier en format pdf amb la següent informació:

1. Memòria del projecte.
2. CV de tots els membres del projecte.
3. Període i horaris d’assaig.
4. Espai necessari al magatzem per al material d’assaig.
5. Necessitat o no de taula per a producció.

A banda d’aquesta informació es pot incloure tota la informació que es cregui pertinent per a la correcta avaluació del projecte (text, esbossos, dibuixos, …) Tota la documentació s’ha d’enviar a residencies@lavilella.com. Els projectes seran considerats dins el trimestre que correspongui al període d’assajos indicat al dossier.

Període de selecció de propostes obert durant tot l’any.

Més informació a residencies@lavilella.com